STALOW FEST 2018

@stalowfest 

Organitza:  TAV-CC | Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central 

Col·labora: Montana colors, Pintures Sagrada Família, #manresajove, Ajuntament de Manresa

Artistes: EMAK · LEIM · JEFF BAZAK · JAY BISUAL · KRANE · STAIN
Música: “Young Ferry” 
Càmeres: Marc Baylina & Ricard Renalias / Dron @dronify
Edició @dkodkora

MURS PLÀSTICS · RIAQ MIUQ

A principis d’any l’artista @riaqmiuq va pintar la paret del Carrer de Na Bastardes. Una proposta senzilla però plena de missatge i una paleta de colors reduïda però de fort impacte  són la màgia que acompanya aquesta acció pictòrica.

“La meva proposta es basa en la natura i la manera en com l’humà es relaciona amb
ella. Amb una estètica primitiva, ancestral, fent referències a l’entorn actual del Bages i
de la Terra en general.” Riaq Miuq

#CAST A principios de año el artista @riaqmiuq  pintó la pared de la Calle de Na Bastardes. Una propuesta sencilla pero llena de mensaje y una paleta de colores reducida pero de fuerte impacto son la magia que acompaña esta acción pictórica. “Mi propuesta se basa en la naturaleza y la manera en como el humano se relaciona con ella. Con una estética primitiva, ancestral, haciendo referencias al entorno actual del Bages y de la Tierra en general.” Riaq Miuq

#EN At the beginning of the year, the artist @riaqmiuq painted the wall of Na Bastardes street. A simple but full of message and a palette of colors reduced but with a strong impact are the magic that accompanies this pictorial action. “My proposal is based on the nature and way in which the human being relates with she. With a primitive, ancestral aesthetic, making references to the current environment of the Bages and the Earth in general.” Riaq Miuq

Organitza: TAV-CC | Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central

Col·labora: Ajuntament de ManresaMontana colors, Pintures Sagrada Família, Titan