Murs plàstics

#CAT Pretenem crear un itinerari d’accions artístiques en el carrer i murals amb els que dignificar el barri antic de Manresa i donar un atractiu nou a la ciutat.
Creiem que l’art urbà ha de tenir més presència, tradició i importància a la nostra ciutat.
Per aquest motiu presentem unes bases per a la participació oberta dels artistes.

Organitza: TAV-CC | Taula de les Arts Visuals de la Catalunya central
Col·labora: Ajuntament de ManresaPintures Sagrada Família, MTN Montana colors, Titan,

#CAST Pretendemos crear un itinerario de acciones artísticas en la calle y murales con los que dignificar el barrio antiguo de Manresa y dar un nuevo atractivo a la ciudad.
Creemos que el arte urbano tiene que tener más presencia, tradición e importancia en nuestra ciudad. Por este motivo presentamos unas bases para la participación abierta de los artistas.

#EN We want to create an itinerary of artistic actions in the streets and murals in order to dignify the old district of Manresa and give a new appeal to the city.
We believe that urban art should have more presence, tradition and importance in our city. For this purpose, we present some rules for the open participation of artists.